Tāmēšanas sistēma būvniecībā

Labi kontrolētam būvniecības procesam

Vispārīga informācija

Uzņēmumiem, kas nodarbojas ar celtniecības tāmju sastādīšanu, to realizāciju, darbu izpildes uzskaiti. Piemērota arī uzņēmumiem, kuri veic ģenerāluzņēmēju funkcijas. Iespējams konfigurēt lietošanai tīklā.

Iespējas

Būvniecības tāmes, atbilstoši LBN-501

Iespēja sagatavot daudzveidīgas izdrukas atbilstoši nepieciešamajai detalizācijas pakāpei.

Datu bāzes

Iebūvēta normatīvu un veikalu cenu datu bāze, pieslēdzams "Elektroniskais Būvdarbu izcenojumu katalogs". Iespēja veidot uzņēmuma iekšējās datu bāzes.

Laika grafiks

Automātiska laika grafika sastādīšana, finanšu plūmas automātiska izveide.

Nodošanas-pieņemšanas akti

Sistēma ļauj uzskaitīt darītos darbus procentuāli vai pēc apjoma, kā arī sastādīt nodošanas-pieņemšanas aktus.

Darbs tīklā

Iespējas darbs dudzlietotāju režīmā, izmantojot kopēju datu bāzi.

Finanšu vadība

Iespeja uzkaitīt faktiski izlietotos materiālus un patērētās darba stundas.

Daudzvalodu režīms

Iespēja darbus un materiālus nosaukumus norādīt latviešu, angļu, vācu, krievu u.c. valodās un sagatavot atbilstošas izdrukas.

Datu imports, eksports

Visus datus iespējams eksportēt uz Microsoft Excel, kā arī veikt apakšuzņēmēju tāmju un pasūtītāju doto apjomu importu no Excel failiem.

Cena

Pamata versija

Pirmās darba vietas licences cena

Paplašinātā versija

Pirmās darba vietas licences cena

Visas cenas norādītas, ieskaitot PVN.