Datu apmaiņa ar Internetveikaliem

Izmantojot API, datorprogramma tiek saslēgta ar klienta sistēmu Jumis un nodrošina automātisku noliktavas informācijas apmaiņu ar Internetveikalu (WordPress/WooCommerce vai Shopify) un/vai maksājumu sistēmu (Paypal, Stripe). Internetveikals komunicē ar API slēguma palīdzību, lai iegūtu aktuālo preču informāciju un iesūtītu sistēmā Jumis apstiprinātos pasūtījumus, veidojot noliktavas dokumentus.

Serviss ir automātisks - datu apmaiņas procesā nav jāpiedalās Preču kartiņu/atlikumu eksports uz Internetveikalu Internetveikala pasūtījumi automātiski saglabājas sistēmā Jumis kā noliktavas dokumenti Iespēja saņemt aktuālo apmaksas informāciju no maksājumu sistemām (Paypal, Stripe u.c.), sistēmā Jumis veidojot finanšu dokumentu. Var veidot arī partnera kartiņu, preces, noliktavas dokumentu.

Bāzes moduļa iegāde: € 847.00
Ieviešana: € 79.00 stundā (stundas precizē individuāli)
Aplikācijas ikmēneša uzturēšana: € 31.00 mēnesī

NOLIKTAVA - Datu termināls

Lietotne veidota lietošanai portatīvajā datu terminālī vai datorā. Klients lietotnē darbojas ar esošo uzņēmuma Jumis datu b­­­āzi un strādā ar saviem noliktavas datiem, dati atkārtoti nav jāievada. Veidojot jaunu preču kustības dokumentu terminālī, uzreiz automātiski veidojas noliktavas dokuments sistēmā Jumis. Aplikācijai ir plašas pielāgošanas iespējas konkrētām klienta vajadzībām.

Iekārtas - iespējams izmantot AMRO izplatītos datu terminālus, piemēram “Newland MT65 Beluga”, kam ir ērtas pogas daudzumu ievadīšanai. Vai arī CHD piedāvāto "CHD 8", kas ur izturīgs un ar lielu ekrānu.


Preču pieņemšana, pārdošana, pārvietošana, norakstīšana - datu terminālī un paralēli savā Jumis datu b­­āzē Automātisks ziņojums (arī e-pastā) par preču skaita neatbilstību Visu lietotāja darbību fiksēšana, ar iespēju tās analizēt (LOG funkcija)

Bāzes moduļa iegāde: € 726.00
Apvienojot Noliktavas un Inventarizācijas lietotnes, bāzes moduļu iegāde: € 847.00
Ieviešana: € 79.00 stundā (stundas precizē individuāli)
Aplikācijas ikmēneša uzturēšana: no € 37.00 mēnesī

INVENTARIZĀCIJA - Datu termināls

Lietotne veidota lietošanai portatīvajā datu terminālī un datorā, ērtai inventarziācijas pārskata sagatavošanai. Svītrkodu skenēšana notiek ar termināliem vai svītrkodu skeneriem. Klients lietotnē darbojas ar sava uzņēmuma Jumis datu b­­­āzi un saviem noliktavas datiem.

Inventarizāciju var paveikt ātri un ērti, jo skenēšanas procesā jau pieejami visi Jumis datu bāzē uzkrātie noliktavas dati Preču skenēšanu vienlaicīgi var veikt vairāki darbinieki Visas lietotāju darbības tiek fiksētas, ar iespēju tās analizēt (LOG funkcija) Pieejama informācija par jau saskanēto, preču lokāciju/adrešu precizēsana Skenēto datu un Jumis datu salīdzinošu pārskatu automātiska sagatavošana Atlikumu vai norakstīšanas dokumentu automātiska sagatavošana sistēmā Jumis Inventarizāciju iespējams veikt pēc piegādātāja, noliktavām, preču tipiem

Bāzes moduļa iegāde: € 726.00
Apvienojot Noliktava/Datu termināls un Inventarizācija/Datu termināls, bāzes moduļa iegāde: € 847.00
Ieviešana: € 79.00 stundā (stundas precizē individuāli)
Aplikācijas ikmēneša uzturēšana: no € 37.00 mēnesī

Darba laiks un piemaksas - Personāls

Risinājuma darbībai nepieciešams Jumis Personāls Plus abonements, jo datu importam tiek izmantots Jumis API pieslēgums.

Attālināta tabeļu ievadīšana, izmantojot WEB aplikāciju - atbildīgā persona vada darba stundas web risinājumā, piemaksas, grāmatvedis pārskata un saglabā sistēmā Jumis Automātisks piemaksu vai darba stundu imports no Excel faila uz Jumis darbinieka kartiņu Darbinieku definēšana pa filiālēm, iespēja ievadīt darbinieka stundas no dažādām filiālēm, saglabājot sistēmā Jumis dati tiek summēti

Bāzes moduļa iegāde: € 726.00
Ieviešana: € 79.00 stundā (stundas precizē individuāli)
Aplikācijas ikmēneša uzturēšana: no € 37.00 mēnesī

Datu apmaiņa starp Edisoft

Datorprogramma datu apmaiņai starp Edisoft izstrādāto elektronisko dokumentu aprites platformu un sistēmu Jumis

Iespēja automātiski veikt veikalu pasūtījumu importu sistēmā Jumis Sistēmā Jumis sagatavoto pārdošanas pavadzīmju automātiska piegāde veikaliem, izmantojot Edosoft platformu

Licences iegāde: € 530.00
Ieviešana un apkalpošana: € 79.00 stundā (stundas precizē individuāli)

Automātiska e-pastu izsūtīšana

Datorprogramma veic automātisku, sistēmā Jumis sagatavotu rēķinu, preču pavadzīmju un salīdzināšanas aktu nosūtīšanu uz partnera e-pasta adresi.

Papildprogramma nodrošina regulāru elektronisku dokumentu nosūtīšanu vairākiem partneriem vienlaicīgi.

Iespējas

Automātiska masveida personalizētu dokumentu izsūtīšana

Iespēja atlasīt dokumentus pēc datuma, veida vai numura un izsūtīt visus atlasītos dokumentus. Katram saņēmējam tiek ģenerēts PDF pielikuma fails ar izvēlēto dokumentu.

Dokumenti PDF formā

Nosūtāmos PDF failus iespējams pielāgot uzņēmuma vajadzībām, iekļaujot, piemēram, informāciju par parādiem vai dokumentu papildinformāciju.

Noliktavas dokumentu izsūtīšana

Pavadzīmju, rēķinu izsūtīšana.

Salīdzināšanas akti

Salīdzināšanas aktu izsūtīšana - ar vai bez parāda dokumentiem.

Savstarpējā ieskaita akti

Savstarpējā ieskaita aktu ģenerēšana ar partneriem, atlasot informāciju pēc noteiktiem kontiem. Pārskats iekļauj savstarpēji ieskaitāmos dokumentus un beigu saldo.

Algu lapiņas

Algu lapiņu informācija. Iespēja ģenerēt dokumentus vairākās valodās.


Iegāde: no € 545.00
Pielāgošana: € 79.00 stundā (stundas precizē individuāli)
Gada uzturēšana: € 79.00 stundā, pēc nepieciešamības

Datu imports sistēmā Jumis

Programmatūra regulāram datu importam no Excel, XML, CSV u.c. failiem.

Cenu atjauninājumu imports pēc nepieciešamības

Imports iespējams no:
Maksājumu sistēmām - Stripe, Etsy, Paypal, Amazon, Citadeles POS. Uzskaites sistēmām - Namzinis, TaviRēķini, Mozello, Horizon, Edisoft, HansaWorld, Storehouse.
Šos datus var ieimportēt Jumī kā finanšu un/vai noliktavas dokumentus, kas ņem vērā:
Dalījumu pa kontiem pēc LV/EU/ārzonas uzņēmuma Dalījumu pa kontiem pēc valstu PVN likmēm Atsevišķu preču un piegādes izmaksu kontējumu

Iegāde: € 363.00
Pielāgošana: € 79.00 stundā
Gada uzturēšana: € 79.00 stundā, pēc nepieciešamības

Cenas norādītas iekļaujot pievienotās vērtības nodokli 21%

Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma, lai saņemtu precīzu cenu piedāvājumu, sazinieties ar mums.